OFFICIAL WEBSITE
Du befinner deg i en prosess hvor du erfarer deg selv ved å skape deg selv på nytt hele tiden. Slik jeg gjør. Gjennom dere.
Å SKAPE SEG SELV PÅ NYTT
Mine lærere har alle kommet med det samme budskapet. Ikke "jeg er helligere enn deg", men "du er likeså hellig som jeg".
LÆRERE
Sex er et ekstraordinært uttrykk for kjærlighet - kjærlighet til en annen, kjærlighet til selvet, kjærlighet til livet. Derfor bør du elske det!
SEX
Sjelen bryr seg ikke om hva du gjør for å tjene til livets opphold - og når livet ditt er over, vil heller ikke du bryr deg om dette. Sjelen bryr seg bare om hva du er mens du gjør det du gjør.
HVA DU ER
Jeg har etablert lover i universet som gjør det mulig for dere å få - å skape - nøyaktig det dere velger. Lovene kan hverken brytes eller ignoreres.
LOVER
Forhold er konstant utfordrende. Hele tiden oppfordrer de deg til å skape, uttrykke og erfare høyere og høyere aspekter og større og større visjoner av deg selv.
UTFORDRENDE
Det er når du opplever tøffe tider at du så ofte glemmer hvem du er, og redskapene jeg har gitt deg for å skape det livet du velger.
GLEMMER
Kom til meg via hjertets vei, ikke via hjernens rasjonalitet. Du vil aldri finne meg i det rasjonelle.
HJERTETS VEI
Verden eksisterer slik den eksisterer - akkurat som en snøkrystall eksisterer slik den eksisterer - slik det er blitt formet. Du har skapt det slik - akkurat som du har skapt livet ditt akkurat slik det er.
SNØKRYSTALL
Illusjon - at livets utgang er usikker. Det er denne tvilen om sluttresultatet som har skapt din største fiende, frykten. For hvis du frykter utfallet, da må du tvile på Skaperen - du må tvile på Gud. .
ILLUSJON
Dine ideer om riktig og galt er nettopp det - ideer. De er tankene som former og skaper substansen av Hvem du er. Det ville bare være én grunn til å forandre noen av disse; bare ett formål med å foreta en endring: at du ikke er fornøyd med den du er. .
DEN DU ER
Guds største øyeblikk er øyeblikket du innser at du ikke trenger noen Gud. .
GUD
Å behandle andre med kjærlighet er ikke nødvendigvis ensbetydende med å la andre gjøre som de vil.
Å BEHANDLE ANDRE
Ingenting hender med deg eller gjennom deg som ikke er til ditt eget høyeste beste.
DITT EGET BESTE
Neale Donald Walsch Norge  -  webdesign Ildsjelen
NEALE DONALD WALSCH en moderne åndelig budbringer
ARTIKLER Nedenfor er det gjengitt mange artikler som har stått i magasinet Ildsjelen. Artiklene strekker seg helt tilbake til 2002. De nyeste artiklene står øverst. Alle artikler er i PDF format. Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2013 VISUALISERING SOM ET VERKTØY Av Neale Donald Walsch ”Visualisering, som navnet viser til, vil si at vi bruker sinnets forestillingsevne til å fokusere livsenergien på en måte som gjør at en spesiell form dannes, først i sinnet og deretter ofte i den fysiske verden.”d Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2011 DAG EN - 22. desember 2012 Av Magnhild Almelid ”Det mange har trodd ville være slutten på Jordens og vår eksistens, slutten på alt - viser seg å bli ”begynnelsen av den beste tid som menneskene noen gang har hatt”.” Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2011 VIKTIGHETEN AV SEPARASJON Av Neale Donald Walsch ”Denne separasjonen AV seg selv FRA seg selv er hva vi har kalt, i våre mytologier, utkastelsen fra Eden. Plutselig, hvor der var evig liv, er der nå død. Plutselig, hvor der var overflod, er der nå “ikke nok”.” Trykket i Ildsjelen nr. 6 – 2010 VET DU HVOR GUD ER? Av Neale Donald Walsch ”Hvis vi aksepterer at til og med tradisjonelle religioner sier: at Gud er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten, alt sammen, da må vi nødvendigvis konkludere med at Gud eksisterer inni oss.” Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2010 Har menneskeheten en sjanse? Av Neale Donald Walsch Denne artikkelen er et utdrag fra boken De nye åpenbaringene (side 31-33) av Neale Donald Walsch. Trykket i Ildsjelen nr. 5 – 2009 Referat fra seminaret i Bergen 2009 Av Magnhild Almelid Referat fra seminaret med Walsch i Bergen 19. og 20. september 2009. Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2009 Visdomsord fra Himmelske Samtaler Visdomsord fra Himmelske Samtaler bok 1 av Neale Donald Walsch. Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2009 Spørsmål og svar om budskapene Vi stillte fem spørsmål rundt budskapene til Neale Donald Walsch til noen utvalgte personer. Hva er de viktigste budskapene Walsch kommer med og hva har de betydd for dem er to av spørsmålene som ble stilt. Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2009 Himmelen er alt som finnes Av Neale Donald Walsch ”Du er aldri alene, og du kan ikke være alene, ut fra din egen natur. For du er ikke et individ, men en individuasjon av altet. Du er en del av alle oss som lever, og alle vi som lever, har en part i opplevelsen av deg.” Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2009 Forandring  Av Neale Donald Walsch Så mye endres for så mange akkurat nå. Verdensøkonomien gjennomgår store forandringer som tvinger mennesket til å gjøre grunnleggende og livsnødvendige prioriteringer og konfronteres med et forbløffende viktig spørsmål. Er Mer- Større-Bedre den beste veien for å skape livskvalitet? Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2009 Høyt utviklede skapninger Av Neale Donald Walsch Er det liv på andre planeter? Selvsagt. Jeg sa ”Selvsagt” fordi bevisene er så overveldende. De er så overveldende at jeg er forbauset over at du i det hele tatt stilte spørsmålet. Trykket i Ildsjelen nr. 6 – 2008 Pengevekslerne kastes ut igjen Av Neale Donald Walsch Nesten helt frem til de siste årene på planeten deres har man lagt økonomiske planer og utført økonomiske transaksjoner helt, eller nesten helt, uten å ta hensyn til de sosiale eller miljømessige konsekvensene av disse valgene. Trykket i Ildsjelen nr. 5 – 2008 Hva er suksess? Av Neale Donald Walsch Dagens måleenheter for suksess er følgende; Produktivitet, Popularitet og Eiendeler. Tiden er kommet for å vurderer andre måleenheter. På en enkel måte blir nettopp dette gjort i artikkelen i forbindelse med generell suksess i livet og ikke bare penger og karriere. Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2008 Øyeblikkelig gjennomsiktighet: Kan vi håndtere det? Av Neale Donald Walsch Hvordan ville det være å leve et liv med daglig åpenhet og øyeblikkelig bevissthet? Det er svært sannsynlig at vi vil finne ut det i løpet av de nærmeste årene. Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2008 Å REISE MED SJELEN Av Neale Donald Walsch Neale Donald Walsch hadde for en god del år siden en grensesprengende ut av kroppen opplevelse. Her kan du lese historien med hans egne ord. Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2008 REVOLUSJON INNEN UTDANNELSEN  “På Jorden har dere skapt et samfunn der lille Per har lært å lese i førskolen, men han har ikke lært å slutte med å slå broren sin. Og Kari har lært seg multiplikasjonstabellen og å bruke kalkulator på et tidlig stadium, men hun har ikke lært at det ikke finnes noe flaut eller skammelig ved kroppen sin.” Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2008 RELIGION VS ÅNDELIGHET  “Jeg mener dere må skape et åndelig samfunn, i motsetning til et religiøst samfunn. Et samfunn som bygger på åndelige prinsipper, ikke et samfunn som bygger på doktrinene til de viktigste organiserte religionene, som i de fleste tilfeller har sine røtter i ufullstendig forståelse og ekskluderende teologier.” Trykket i Ildsjelen nr. 6 – 2007 FELLES LØSNINGER I ALLE LAND  Strålende løsninger på noen av menneskehetens mest enerverende problemer blir funnet hele tiden, mange av dem blir faktisk satt i verk og fungerer effektivt på grunnplanet nå – men ingen kjenner til dem. Resultatet er at vi kontinuerlig må “finne opp hjulet” fra sted til sted, over hele verden. Trykket i Ildsjelen nr. 5 – 2007 BEGEISTRINGEN FOR BEGEISTRING! Av Neale Donald Walsch Så fantastisk alt sammen er – Livet er spennende hvert eneste øyeblikk! Trykket i Ildsjelen nr. 5 – 2007 HVA GUD ØNSKER  Av Magnhild Almelid Når vi er villig til å gi slipp på våre gamle forestillinger om Gud, og hva Han ønsker, så vil menneskenes liv forandres totalt – på alle områder! Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2007 VISDOMSORD – FRA SAMTALER MED GUD BØKENE  Det er ti år siden bøkene til Neale Donald Walsch begynte å komme ut på norsk. Dette markerer vi ved å trykke noen få utdrag fra de forskjellige bøkene. Vi mener samtalebøkene til Walsch er dype, klare og lettfattelige og fortjener mange lesere. Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2006 2012 OG PROFETIER av Neale Donald Walsch Denne artikkelen er et utdrag fra forfatteren Neale Donald Walsch blog på Internet. I bloggen har han svart på et spørsmål fra en leser angående profetiene rundt år 2012. Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2005 DET ER DEILIG Å VÆRE DANSK I DANMARK av Neale Donald Walsch Danmark føles som en vidunderlig middelvei, å tilby det beste fra sosialismen og det beste fra kapitalismen. Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2005 og nr. 2 – 2005 • HVA SKJER MED VÅR VERDEN? • NEW AGE FELLEN av Neale Donald Walsch To oversatte leserbrev som er sendt til Neale Donald Walsch som driver Conversations With God Foundation. Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2005 TAKKNEMLIGHET – en guddommelig holdning av Astrid Sloreby Takknemlighet er en holdning som kan endre omstendighetene våre. Å prise livet og verdsette virkeligheten, er et kraftig signal utad til universet og innad i eget følelsesunivers. Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2004 Aksept – en guddommelig holdning av Astrid Sloreby Ifølge bokserien ‘Himmelske Samtaler’ av Neale Donald Walsch, er aksept en av Guds fem holdninger. I denne artikkelen vil jeg se på hva bøkene sier om temaet. Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2004 En samtale mellom guder og mennesker. Av Per Henrik Gullfoss Jeg opplevde Neale Donald Walsch som et menneske, som prøver å følge sine beste og høyeste impulser, og som virkelig har et dypt og genuint ønske om å hjelpe menneskeheten til å ta det neste skrittet på sin vei mot å bli det beste og vakreste menneskeheten kan bli. Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2004 Livet som forandring av Astrid Sloreby Livet er forandring, Gud er forandring, vi er forandring. Livet er en kontinuerlig prosess som stadig er i endring. Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2004 Humanity’s Team av Henning Jon Grini Humanity’s Team sitt mål er å fornye og gjenopprette vår forbindelse med Gud og med hverandre ved å frigjøre menneskeheten fra vår undertrykkende tro om Gud, om livet, og om hverandre for å skape en annerledes verden. Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2004 VÆREN – menneskets høyeste tilstand av Astrid Sloreby Kanskje er forklaringen på mange av de problemene vår verden står overfor, at vi har forsøkt å løse vanskelighetene på handleplanet, mens sann forandring til det bedre skapes på væreplanet? Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2003 Himmelske Samtaler – om guddommelig enhet av Astrid Sloreby En åndelig sannhet som ofte framheves er at vi alle er ett. Så også i Himmelske Samtaler av Neale Donald Walsch. Hva innebærer dette? Hvordan får jeg denne erfaringen av å være ett med alle mennesker? Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2003 GUD SOM VENN av Astrid Sloreby Neale Donald Walsch’ bok nr. fire ‘Vennskap med Gud’ handler om hvordan vi kan fordype vår relasjon til Gud slik at vi oppnår ikke mindre enn et vennskap med skaperen. Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2003 I ILLUSJONENS VIRKELIGHET av Astrid Sloreby Menneskeheten har i lang tid levd i illusjoner, formet av kultur og religion. Illusjonene har en hensikt, men denne har vi glemt. Nå har tiden kommet for å gjennomskue disse illusjonene. Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2003 DE NYE ÅPENBARINGENE “The new revelations” – en ny måte å skape fred av Astrid Sloreby De Nye Åpenbaringene gir oss verktøyene til å bevege oss fremover, til å skyve oss vekk fra fortvilelse og løfte hele menneskerasen til et nytt uttrykk av dets største visjon. Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2002 Himmelske Samtaler – om frihet av Astrid Sloreby Å være fullkomment fri er å være fullkomment oppfylt av glede, fordi full frihet gir plass for alle gledelige opplevelser. Frihet er Guds grunnleggende natur. Det er også menneskesjelens grunnleggende natur. Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2002 Himmelske Samtaler – om sannhet av Astrid Sloreby “Hvis du ønsker å kjenne din egen sannhet om et hvilket som helst emne, skal du søke i følelsene.” Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2002 Himmelske Samtaler – om valg og skapelse av Astrid Sloreby Dette er andre artikkel i en serie om bøkene Himmelske Samtaler. I denne artikkelen vil det også handle om å skape, men denne gangen på det individuelle planet.
Jeg gav hver av de utallige delene av meg (alle mine åndebarn) den samme kraften til å skape som jeg, helheten, har.
ÅNDEBARN
En lykkelig skjebne er uunngåelig. Du kan ikke ikke bli "frelst". Det finnes ikke noe helvete bortsette fra det å ikke vite dette.
FRELST
Ønske er begynnelsen til all skaping. Det er første tanke. Det er en storslagen følelse i sjelen. Det er Gud som velger hva som skal skapes neste gang.
ØNSKE
Helsen vil forbedre seg nesten umiddelbart når bekymringen forsvinner.
HELSEN
Drap kan aldri bli rettferdiggjort som et middel til å demonstrere sinne, utrydde fiendtlighet, "rette opp en feil" eller straffe en forbryter.
DRAP
Misunn ikke suksess, hån ikke nederlag, for du vet ikke hva sjelen regner som suksess eller nederlag.
SUKSESS ELLER NEDERLAG
Hvis menneskene ikke forandrer noen av sine underliggende tanker, vil menneskene dømme seg selv til utryddelse.
UTRYDDELSE
Kroppen, sinnet og sjelen (ånden) er ett. På denne måten er du et mikrokosmos av meg - det himmelske altet, det hellige altet, summen og substansen.
MIKROKOSMOS
Du er den dypeste visdom og den høyeste sannhet; den største fred og den mest storslagne kjærlighet. Du er dette. Og i visse øyeblikk i ditt liv har du kjent deg selv som dette. Velg alltid å kjenne deg selv som det.
DU ER DETTE
Ingen som har oppnådd mesterstatus, er kjedlig. Kanskje uvanlig. Kanskje usedvanlig. Men aldri kjedelig.
MESTERSTATUS
Livet er evig. Du er udødelig. Du dør aldri. Du forandrer bare form.
UDØDELIG
Det første man må forstå om universet er at ingen betingelse er "god" eller "dårlig". Den bare er. Så slutt med evalueringen.
BETINGELSE Forsiden Om Neale Donald Walsch Norgesbesøk Utgivelser i Norge Artikler Medieoppslag
NORWAY
Artikler