OFFICIAL WEBSITE
Forfatteren Kristin Flood hadde en flott introduksjon av Neale Donald Walsch da han var i Konserthuset i Oslo i 2009. Kristin sier her viktige ting om hvem Neale er og hva han betyr. Hele introduksjonen kan sees på youtube videoen nedenfor.
Den viktigste beskjeden “Gud” formidler via Walsch er: “Dere har tatt feil av meg!”
Det finnes ingen tilfeldigheter i Universet.
TILFELDIG- HETER
All menneskelig handling er på sitt dypeste plan motivert av èn av to følelser - frykt eller kjærlighet.
FRYKT ELLER KJÆRLIGHET
Neale Donald Walsch Norge  -  webdesign Ildsjelen
NEALE DONALD WALSCH en moderne åndelig budbringer
Neale Donald Walsch sitt budskap har berørt og inspirert millioner av mennesker verden over, bl.a. gjennom den velkjente serien av bøkene Conversations with God (Himmelske samtaler på norsk). Walsch er New York Times bestselger. På verdensbasis er det solgt over 10 millioner bøker og de er tilgjengelig på 37 språk. Budskapet til Neale Donald Walsch blir av svært mange betraktet som det viktigste åndelige budskapet i vår tid. De er fulle av tanker som kan bidra til å skape et nytt menneskesyn og en ny, fredfull verden. Og de bærer budskap om en ny sosial, seksuell, politisk, økonomisk og teologisk revolusjon på jorden, en omveltning som vil overgå alt annet vi har sett til nå. 
Forsiden Om Neale Donald Walsch Norgesbesøk Utgivelser i Norge Artikler Medieoppslag
NORWAY
Forsiden Forsiden